Dariusz Figura
Kandydat do Rady Warszawy
 

Obecnie wiem więcej o realiach funkcjonowania samorządu warszawskiego, mam doświadczenie i kompetencje, więc będę mógł być lepszym radnym. Obiecuję, że nadal będę radnym sumiennym, radnym utrzymującym systematyczny kontakt z mieszkańcami


Czym będę chciał się zajmować w Radzie Warszawy:
 • Baczne przyglądanie się każdej władzy, zwłaszcza jawności, racjonalności i rzetelności wydatków, w tym funkcjonowaniu administracji miasta – sam jestem współwłaścicielem prywatnej firmy i wiem jak dbać o efektywność wydatków
 • Dalsze działania ws. ograniczenia konsekwencji podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste oraz umożliwianie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z istotną bonifikatą
 • Ograniczenie skutków zaniedbań inwestycyjnych w latach 2006–2014 na obszarze Żoliborza i Bielan – m.in. by nasze dzielnice nie zostały rozjeżdżone po oddaniu mostu Północnego i planowanej budowie Mostu Krasińskiego
 • Polepszenie stanu komunikacji publicznej na Żoliborzu i Bielanach – pomimo oddania I linii metra komunikacja w niektórych rejonach naszych dzielnic się pogorszyła
 • Racjonalne zagospodarowanie terenów za Hutą Warszawa (głównie w celu stworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszych dzielnic), klubów sportowych Hutnik i Marymont oraz tzw. serka Bielańskiego – nowego „serca” Bielan
 • Wspieranie rozwoju sieci drogowej oraz transportu publicznego na terenie całej Warszawy, w szczególności układu obwodnic miejskich; podziemne parkingi w centrum Warszawy
 • Szczególna troska o problemy ludzi starszych (pomoc, opieka, miejsca spotkań), dzieci (palce zabaw, boiska), osób niepełnosprawnych (usuwanie barier fizycznych i mentalnych)
 • Wsparcie dla wszelkich działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa na naszych osiedlach
 • Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na Bielanach (bo nie wszędzie jest …)
 • Działania na rzecz upowszechnienia e-Administracji (możliwość załatania spraw urzędowych przez Internet)
 • Ograniczenie uciążliwości (przeniesienie szkodliwych instalacji) dla mieszkańców zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Radiowo”
 • Ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców lotów cywilnych z lotniska Bemowo

.


 
Strona główna   |  Radny 2006-2014 - Misja   |  Radny 2006-2014 - Czym się zajmowałem   |  Moje plany na następną kadencję   |  Artykuły   |  Galeria   |  Kontakt do mnie