Dariusz Figura
Kandydat do Rady Warszawy
 
Pracowałem w następujących komisjach Rady m.st. Warszawy
  • Budżetu i Finansów
  • Infrastruktury i Inwestycji (wiceprzewodniczący komisji do 11.2011)
  • Ds. przygotowań do EURO2012
  • Ochrony Środowiska (Przewodniczący Komisji, od 12.2011)
  • Statutowa (od 07.2013)
Główne tematy, którymi zajmowałem się w Radzie miasta:
Ø     Finanse miasta: uważna kontrola (w mało efektownej ale najbardziej obciążonej Komisji Budżetu i Finansów) wydatków miasta, działania na rzecz szukania dodatkowych dochodów miasta (m.in. byłem autorem jednogłośnie przyjętego stanowiska Rady miasta ws. ograniczenia tzw.” janosikowego”), szukanie pomysłów jak spowodować by jak największa liczba realnych mieszkańców Warszawy płaciła tutaj podatki (co zwiększa dochody miasta)
Ø     Przygotowania ds. EURO2012: aktywny członek i czasowy przewodniczący (przewodnictwo było rotacyjne) Komisji, przygotowałem uchwałę Rady m.st. Warszawy, która wymusiła na władzach miasta przygotowywanie systematycznych sprawozdań z przygotowań do EURO2012
Ø     Problem znacznych podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste i tempa przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność: byłem m.in. współinicjatorem zwołania sesji nadzwyczajnej w tej sprawie, na której też reprezentowałem stanowisko klubu PiS, który stanowczo występował przeciw tej skali podwyżkom i opóźnieniach w przekształcaniu gruntów we własność
Ø     Lobbowania za rozwojem sieci drogowej w Warszawie, w szczególności układu obwodnic oraz sieci transportu publicznego
Ø     Krytyka nieuzasadnionych wydatków – m.in. pełne finansowanie z budżetu miasta budowy stadionu „Legii”, przyznawanie nagród urzędnikom bez powiązania ich z efektami pracy
Ø     Efektywność działania administracji: krytyka zwiększających się kosztów administracji i opóźnień w załatwianiu spraw, działania na rzecz e-Administracji (przygotowałem przyjęty przez Radę projekt stanowiska w tej sprawie)
Ø     Nadzorem nad przygotowaniami do tzw. reformy śmieciowej (którą uważam za totalną klapę), w szczególności walczyłem o niższe opłaty za wywóz śmieci i lepszy system ich wywozu i zagospodarowania ( odsyłam do mego artykułu na ten temat na stronie)

 
Podejmowałem liczne interwencje w konkretnych sprawach zgłaszanych przez mieszkańców i radnych dzielnicy, m.in.:
Ø     zapewnienie środków na przebudowę Fortu Sokolnickiego i standardu jego przebudowy,
Ø     naciskanie na przyspieszenie odbudowy wiaduktów przy Dw. Gdańskim i uruchomienie tunelu dla pieszych
Ø     powrót na starą trasę, po remontach, linii „22”
Ø     polepszenie komunikacji publicznej dla osiedla „Chomiczówka”,
Ø     środki na boisko przy szkole podstawowej na ul. Balcerzaka,
Ø     bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Marymonckiej przy szkole podstawowej na ul. Smoleńskiego
Ø     sposób zagospodarowania tzw. „serka bielańskiego” na nowe centrum Bielan
Ø     sposób zagospodarowania terenów za Huta Arcelor-Mittal
Ø     bezpieczeństwo ruchu na przejściu dla pieszych Wólczyńska-Andersena
Ø     dalsze istnienie bazarku przy ul. Conrada
Ø     zmniejszenliwych instalacji śmieciowyhc na „Radiowie” (sprawa do kontynuacji)
Ø     przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków
Ø     przywracanie zielonych strzałek na skrzyżowaniach
Ø     budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na osiedlach jej pobawionych (np. Młociny)

     Ø     właściwa koordynacja remontów i inwestycji

     Ø  temat likwidacji szkół (m.in. gimnazjum przy przy ul. Perzyńskiego – niestety zlikwidowano, szkoły przy ul. Arkuszowej – został na szczęście filia, przeniesienie gimnazjum przy ul. Filareckiej – udało się zablokować

     Ø  problemy funkcjonowania pomocy społecznej w Warszawie

     Ø  
zakres działania miejskich systemów IT

  Ø  zasady wykupu lokali komunalnych 
  Ø  polityka czynszowa w lokalach użytkowych

     Ø  
rozwój sieci kanalizacyjnej w Warszawie (w tym zwiększenie środków na dofinansowywanie przyłączania się do powstających odcinków sieci)
     Ø  zakres wsparcia miasta dla repatriantów ze wschodu

     Ø  
schowanie pod ziemię linii energetycznej wzdłuż ul. Broniewskiego (na razie nie udało się jeszcze do tego doprowadzić)

     Ø  
organizacja ruchu w Warszawie (m.in. kwestia systemu sterowania ruchem)

     Ø  
weryfikacja sensowności budowy Trasy Mostu Krasińskiego w proponowanym obecnie zakresie

     Ø  
roszczenia z tytułu tzw. „dekretu Bieruta" 

     Ø  lokalizacja przystanków autobusowych na Żoliborzu

     Ø  
próba zablokowania prywatyzacji SPEC

     Ø  
koszty i opóźnienia w realizacji inwestycji miejskich

     Ø  
wsparcie dla organizacji pozarządowych zajmujących się zwierzętami

     Ø  ograniczenie hałasu w mieście, w szczególności lotów treningowych z lotniska Bemowo (nada trzeba walczyć)

Nie wszystkie te sprawy kończyły się sukcesami ale tym bardziej uważam, że mam jeszcze wiele do zrobienia w Radzie
Jeśli chodzi o szczegóły to zapraszam do zapoznania się z moimi interpelacjami i odpowiedziami na nie:

bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Warszawy/Radni/interpelacje_zapytania/figura_dariusz.htm

 
Strona główna   |  Radny 2006-2014 - Misja   |  Radny 2006-2014 - Czym się zajmowałem   |  Moje plany na następną kadencję   |  Artykuły   |  Galeria   |  Kontakt do mnie